Due diligence – granskningar

Clean-tech är framtiden. Punkt.

Clean-tech innebär att naturvetenskapliga idéer ingår i tekniska system för att lösa ett eller flera miljöproblem eller skapa produkter på ett mer hållbart sätt.

Vi arbetar med teknik som klassas som clean-tech och vi har själva tagit ett flertal patent inom området. Clean-tech som område har en stor potential, utan tvekan – men riskerna är stora och gapet mellan investerare och uppfinnare är stort.

Som företagare och disputerade naturvetare analyserar vi de tekniska och naturvetenskapliga fundamenten för investeringsobjekt eller potentiella samarbetspartners. Vi granskar förekomsten av patent i idéområdet, identifierar hot mot idén och utför konkurrentanalyser.

Glasflaska med blå kork
Högvärdesprodukter från havet