Barlastvatten

International Maritime Organisation antog 2004 en barlastvattenkonvention som innebär att fartyg måste säkerställa att inga oönskade organismer fraktas mellan olika världshav. Detta kan leda till mycket kostsamma introduktioner av djur och växter i alla hav.

Konventionens krav på rening av barlastvatten har lett till en kapplöpning inom industrin att först tillverka godkända reningsanläggnignar. Marknaden är enorm för att tillgodose skeppsbranschens behov när konventionen går över till gällande lagstiftning.

N-research har sedan 2003 arbetat med att bistå med tester och utvveckling av barlastvattensystem åt svenska och internationella kunder.

Vi erbjuder förutom kunskap och expertis inom den biologiska delen av reningsprocessen även en testanläggning vid Gullmarsfjorden. Denna anläggning är flexibel och kan anpassas efter kundens behov (pumpkapacitet och vattenkvalitet) på en lämpligt placerad industritom alldeles intill Gullmarsfjorden. Vi har även ett fullt utrustat biologiskt laboratorium för analyser av reningseffektivitet på både djur- samt växtplankton och bakterier.

Den nya IMO konventionen om barlastvatten gäller alla båtar i internationell trafik

We offer a shore based test facility for prototype and full scale tests of BWMS. We conduct tests according to the IMO Ballast Water Convention on systems using active systems (G9) or physical methods (G8). N-research can conduct all required analyses and ecotoxicological tests needed for such tests as well as efficacy tests onboard ships. We offer fast start up and flexible projects according to your needs