Om oss

Företaget startades 1997 då Norén research startades av Fredrik Norén under doktorandtiden på Göteborgs universitet. Ursprungssyftet med företaget var att kommersialisera en uppfinning med syfte  att bekämpa giftalgsblomningar. Giftalger är ett stort problem för vattenbrukare och tanken var att den nyupptäckta parasiten Parvilucifera infectans på ett biologiskt sätt skulle kunna minska mängden giftalger som ett alternativ till bruket av gifter som då användes inom vattenbruket.

År 2003 fick vi vårt första uppdrag inom barlastvattenteknik och därefter har det rullat på med fantastiskt spännande och varierande uppdrag.

Under 2005 gick vi över till aktiebolagsformen både för att erbjuda våra kunder större trygghet men också för att ge företaget möjlighet att växa.

Värmeväxlare
Test av värmeväxlare i marin miljö

Vårt mål med företaget är att konkret förbättra havsmiljön med hjälp av nya tekniska lösningar och kunskap om marin ekologi.

Kontaktar oss gärna på

info@claest3.sg-host.com eller Fredrik Norén på +46-70-2992385